Students Calendar

November 30, 2015
December 1, 2015
December 2, 2015
December 3, 2015
Class Meeting during Study Hall

B Day--Study Hall

December 4, 2015
A Day--Study Hall

Begin Christmas Baskets

December 7, 2015
December 8, 2015
Professional Dress

December 9, 2015
December 10, 2015
Chirstmas Baskets Due

A Day--Study Hall

December 11, 2015
B Day--Study Hall

December 14, 2015
December 15, 2015
December 16, 2015
December 17, 2015
B Day--Study Hall

December 18, 2015
A Day--Study Hall

December 21, 2015
No School--Christmas Break